STRONA GŁÓWNA
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Oferujemy
 • Oferujemy


  Oferujemy!

  • szybkie łącze internetowe
  • możliwość skorzystania z internetu
  • wysyłanie faksów, drukowanie, kserowanie
  • redagowanie pism (CV, listu motywcyjnego, podania o pracę)
  • pomoc w szukaniu pracy
  • pomoc dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
  • pomoc w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej
  • możliwość skorzystania ze wszelkich materiałow i publikacji informacyjno-szkoleniowych dostępnych w GCI