STRONA GŁÓWNA
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Oferujemy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina Szczutowo
  ul.3-go Maja 41 , tel./fax.:(24)276-70-04 http://www.szczutowo.infocentrum.com.pl  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Szczutowo.Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.Dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "PIerwsza Praca"

  Gminne Centrum Informacji w Szczutowie świadczy usługi 2004r. przez 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 19.00 i soboty od 7.30 do 16.00..

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, kserowania, drukowania
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  ewentualne miejsce na zdjecie

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Szczutowo, powiatu sierpeckiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE