STRONA GŁÓWNA
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 OferujemyGMINNE CENTRUM INFORMACJI

W SZCZUTOWIE
ul. 3-go Maja 41
09-227 Szczutowo
tel./fax. 024 276 70 04
e-mail - gciszczutowo@wp.pl
Sprzęt komputerowy został zakupiony ze środków
Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach
Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
"PIERWSZA PRACA"